Organisatie

uil

De Volkstuinvereniging is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden. Het hoogste gezag ligt bij de Algemene Ledenvergadering welke traditioneel einde maart wordt gehouden.
De Volkstuinvereniging huurt een perceel grond, gelegen aan de Beneluxweg naast de moskee, van de gemeente Oosterhout en verhuurt deze in kleine kavels door aan de leden. De perceelsgrootte is oorspronkelijk 200m², maar in de loop der tijd zijn er al veel kavels gesplitst in 2 keer 100m².