Huur volkstuin

uil
Algemene informatie verhuur volkstuinen.
De Volkstuinvereniging huurt een perceel grond, gelegen aan de Beneluxweg naast de moskee, van de gemeente Oosterhout en verhuurt deze in kleine kavels door aan de leden. De perceel grootte is oorspronkelijk 200m², maar in de loop der tijd zijn er al veel kavels gesplitst in 2 keer 100m².
De door de Vereniging aan de gemeente te betalen huur bedraagt momenteel € 0,45 per m² per jaar: € 45,= voor een kavel van 100m². De gemeente herziet de huurprijs eenmaal per 2 jaar aan de hand van indexcijfers van het CBS.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 25,= per lid. Uit de opbrengst hiervan worden o.a. de volgende kosten betaald:
Het onderhoud of zo nodig vernieuwen van afrasteringen hekwerken;
Idem van de gebouwen (schuilruimte, magazijn, ruimte TD);
Aanschaf en onderhoud van de handpompen en kruiwagens;
Vergoeding aan vrijwilligers aangezien door de leeftijd en samenstelling van het ledenbestand velen niet in staat zijn bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
Bij het huren van een tuin moet een waarborgsom van € 50,= worden betaald, die wordt teruggegeven indien bij vertrek het perceel naar behoren is opgeleverd.
Op de toegangspoorten en de opslagruimte van de kruiwagens zitten sloten met beschermde sleutels. Deze sleutels met certificaat kunnen alleen bijgemaakt worden vanwege het bestuur. De genummerde sleutels worden op naam uitgegeven en er moet € 15,= sleutelgeld per sleutel worden betaald. Er is een maximum van 2 sleutels per tuin. Dit alles is enkele jaren geleden ingevoerd ter voorkoming van ongewenste bezoekers. Wilt u met meerderen een tuin beheren en u heeft aan 2 sleutels niet genoeg, dan kunt u alleen een extra sleutel krijgen als die extra persoon zich als medehuurder laat registreren. Een medehuurder moet ook de contributie van € 25,= betalen.
Er worden op het volkstuincomplex geen schadelijke bestrijdingsmiddelen toegepast of onkruidverdelgers, behalve in bijzondere gevallen in opdracht van het bestuur.
Op ons complex hebben wij een magazijn/ winkel waar de gangbare meststoffen in kleine hoeveelheden te koop zijn. En verder zaken zoals tuinnetten, klimgaas, plastic afdekmateriaal, bonenstokken en potgrond. Via de vereniging kan er koemest, zaad- en pootgoed en plantmateriaal collectief worden ingekocht.
Er mogen op het complex kassen, plastic tunnels en tuinhuisjes worden opgericht, nadat het bestuur het ontwerp, de plaats en de uitvoering heeft goedgekeurd.
Standaard gebeurt de watervoorziening met behulp van handpompen, waarvan er in elke hoofdpad meerderen zijn opgesteld. In de loop der jaren hebben tal van huurders zelf een bron laten slaan, waarop dan een motorpomp kan worden aangesloten. Alleen in de gebouwtjes op het terrein is elektra aanwezig; niet bij de afzonderlijke kavels. Nieuwe putten zijn van overheidswege sinds een aantal jaren niet meer toegestaan i.v.m. grondwaterbescherming.
De afzonderlijke kavels zijn standaard alleen voorzien van piketpaaltjes die de omtrek aangeven. In de loop der tijd zijn er afrasteringen opgericht; die zijn echter een zaak voor de huurder zelf.

Volkstuin Oosterheide 22 juni 2014