Informatie

Zilveren gemeentespeld Kees de Rooy


Zaterdag 30 maart was het een gezellige drukte bij de Volkstuinvereniging Oosterheide aan de Beneluxweg. Onder een stralende lentezon stonden veel tuinders onder het genot van een lekker kopje koffie en thee met gebak te genieten van de warme lentezon, nog onbewust van wat ging komen. Een nieuw tuinderseizoen met de eerste overdracht van de nieuwe werkgroepen voor het tuinonderhoud werd gevierd.

Ondertussen stond Kees de Rooy de zaterdagse winkeldienst te doen, nietsvermoedend wat hem te wachten stond. Even later werd hij naar buiten gevraagd, en hield de huidige voorzitter a.i. , Pieter van Meel een korte inleiding. Hierna verraste locoburgemeester Marcel Willemse hem met het uitreiken van een zilveren gemeentespeld namens de gemeente Oosterhout. Ook zijn echtgenote, kinderen, hun partners en de kleinkinderen waren bij dit mooie moment aanwezig.

Marcel Willemsen memoreerde de vele verdiensten van Kees de Rooy voor de Volkstuinvereniging Oosterheide en deed dit zichtbaar met veel plezier. Na uitreiking van de zilveren gemeentespeld overhandigde hij mevrouw de Rooy een mooi boeket bloemen.

Hierna nam Pieter van Meel het woord en bedankte het echtpaar de Rooy met voor beiden een mooi boeket bloemen omdat ze veel hebben gedaan voor de vereniging. Hierna werd loco–burgemeester Marcel Willemse rondgeleid over het complex door Kees de Rooy. Kees heeft veel betekend voor onze vereniging, van 1997- 2018 was hij voorzitter van de vereniging.

De Volkstuinvereniging Oosterheide is begin jaren ’70 in de nieuwgebouwde wijk “Oosterheide” opgericht om inwoners uit de wijk de mogelijkheid te bieden hun hobby uit te oefenen door het telen van groente en fruit.

De vereniging bestaat uit ca 80 leden. In de loop der jaren is het ledenbestand sterk van samenstelling veranderd. Een beduidend aantal leden is tegenwoordig van Turkse en Marokkaanse afkomst.

In het proces van sociale verbinding heeft Kees met een bezielende inzet sturing gegeven aan de vereniging.

Daarbij werd hij geconfronteerd met een, wegens een deels vergrijzend ledenbestand, afnemend potentieel voor de volwaardige bezetting van het bestuur. Naast het voorzitterschap heeft hij ook andere taken, in het bijzonder, de functie van secretaris vele jaren op zich genomen.

Voor een belangrijk deel kon hij daarbij terugvallen op ervaringen en competenties opgedaan tijdens zijn werkzame periode bij de woningbouwvereniging.

Vooral bij de aanname van nieuwe leden en toewijzing van percelen en contacten met de leden van buitenlandse herkomst kon hij terugvallen op opgedane expertise.

Hetzelfde geldt voor zijn technische en ambachtelijke vaardigheden, vooral wanneer er bouwkundige aspecten aan de orde zijn.

Groot is ook zijn sociale gevoel en betrokkenheid, hij stond altijd klaar voor leden die door omstandigheden ondersteuning nodig hadden.

Niet alleen met woorden, ook zijn daden, kenmerken hem ten volle. Naast zijn eigen tuin sjouwde hij wanneer het nodig was en nog steeds voor de winkel, bestellingen, het gebouw, onderhoud gemeenschappelijke paden en hekwerk, groenafvoer, onderhoud lege tuinen etc. De vereniging heeft in moeilijke periodes met veel ingrijpende veranderingen heel veel aan Kees te danken gehad. Om alles in goede banen te leiden was niet altijd even gemakkelijk. Dankzij zijn enorme inzet is de vereniging nu gekomen waar wij staan met perspectief voor de toekomst.

Kees is als voorzitter teruggetreden bij de algemene ledenvergadering van april vorig jaar. Daarna is hij het bestuur in zijn nieuwe opzet met raad en daad blijven bijstaan.

De zilveren gemeentespeld verdient hij dan ook ten volle.

Het bestuur van Volkstuinvereniging Oosterheide