Info groenten

uil

Publicaties over moestuinen.

Wij hebben als vereniging een abonnement op het maandblad “Tuinliefhebber” van de AVVN te Utrecht. Dat is de koepelorganisatie voor volkstuinverenigingen. Wij zijn er om financiële reden geen lid van. Hun maandblad is echter heel interessant en ligt altijd ter inzage in onze schuilruimte op de volkstuin.

Niet iedereen is in de gelegenheid dit op de tuin te lezen. Vandaar dat we er soms van belang zijnde artikelen uit halen en via deze website toegankelijk maken. In dit geval een opfrissing met 2 artikelen uit 2015 over:

Door op bovenstaande links (een PDF formaat) te klikken kun je de artikels lezen