Overlijden Simon van Dongen

Overlijden Simon van Dongen

Op 24 oktober jl. is ons oudste medelid de heer Simon van Dongen overleden. Vooral voor diegenen die al langer “op de tuin” zijn, zal hij een bekend figuur zijn. Medio jaren 80 kwam hij , na beëindiging van zijn boerenbedrijf in Oosteind, op zijn huidige adres te wonen. Zowat recht tegenover de Volkstuin, waar hij ook direct lid van werd.

Hij heeft vele jaren de functie van hoofd technische dienst vervuld. Eenieder die hulp nodig had, kon op hem rekenen.

Vanwege zijn leeftijd en de daardoor ontstane beperkingen heeft hij pas recent zijn tuin moeten opgeven. Hij is ruim 84 jaar geworden.

Het Bestuur